Soru Android'de görüntü için tıklayın olay dinleyicisi nasıl uygulanır


Bir imageView'a bir onClickListener olayı uygulamak istiyorum, bunu nasıl başarabilirim? Bana bazı kaynak kodu örnekleri verebilir miyim


33
2017-12-03 11:11


Menşei
Cevaplar:


ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.myImageId);
img.setOnClickListener(new OnClickListener() {
  public void onClick(View v) {
    // your code here
  }
});

83
2017-12-03 11:50Bu satırda birden çok işaretçi - Görünüm türündeki setOnClickListener (View.OnClickListener) yöntemi, argümanlar için geçerli değildir (yeni DialogInterface.OnClickListener () {}) - Yeni DialogInterface.OnClickListener () {} türünde, kalıtsal özetin uygulanması gerekir yöntem DialogInterface.OnClickListener.onClick (DialogInterface, int) - Jaseem
@Jaseem: Görünüşe göre imports derleyicinizi yorumlamak OnClickListener olarak DialogInterface.OnClickListener. Açıkça belirtmeyi deneyin (new View.OnClickListener() { ... }); - David Hedlund
@Jaseem, soruyu XML olarak kullanamayacağından, soruyu düzgün bir şekilde takip etmiyorsunuz gibi görünüyor. "Kodda" belirtildiği gibi, bu cevap en iyisidir. Ayrıca, javascript ve java hakkında daha fazla şey öğrenmeli ve bu kodun neden kapanmalardan çok farklı olduğunu öğrenmelisiniz ... - fabspro
@DavidHedlund yapmamalı @Override yöntem? - defhlt
@Artemce: Ah, doğru. Bu kısmı benim kodumda ihmal ettim. Gerekli olmasa da, yapıştırmak istediğiniz en iyi uygulama, bu yüzden iyi bir nokta. - David Hedlund


Xml'de:

<ImageView 
 android:clickable="true" 
 android:onClick="imageClick" 
 android:src="@drawable/myImage"> 
 </ImageView> 

Kodda

 public class Test extends Activity { 
 ........ 
 ........ 
 public void imageClick(View view) { 
 //Implement image click function 
 } 

25
2017-12-25 09:18

Bu örneği deneyin.

activity_main.xml:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

<GridView
  android:numColumns="auto_fit"
  android:gravity="center"
  android:columnWidth="100dp"
  android:stretchMode="columnWidth"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:id="@+id/grid"
  android:background="#fff7ff"
  />

  </LinearLayout>

grid_single.xml:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:padding="5dp" >

  <ImageView
    android:id="@+id/grid_image"
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"

    >
  </ImageView>

  <TextView
    android:id="@+id/grid_text"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="15dp"
    android:textSize="9sp"
    android:textColor="#3a0fff">
  </TextView>

</LinearLayout>

CustomGrid.java:

package com.example.lalit.gridtest;

import android.content.Context;
    import android.view.LayoutInflater;
    import android.view.View;
    import android.view.ViewGroup;
    import android.widget.BaseAdapter;
    import android.widget.ImageView;
    import android.widget.TextView;

public class CustomGrid extends BaseAdapter {
  private Context mContext;
  private final String[] web;
  private final int[] Imageid;

  public CustomGrid(Context c, String[] web, int[] Imageid) {
    mContext = c;
    this.Imageid = Imageid;
    this.web = web;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return web.length;
  }

  @Override
  public Object getItem(int position) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  }

  @Override
  public long getItemId(int position) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return 0;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    // TODO Auto-generated method stub
    View grid;
    LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) mContext
        .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

    if (convertView == null) {

      grid = new View(mContext);
      grid = inflater.inflate(R.layout.grid_single, null);
      TextView textView = (TextView) grid.findViewById(R.id.grid_text);
      ImageView imageView = (ImageView) grid.findViewById(R.id.grid_image);
      textView.setText(web[position]);
      imageView.setImageResource(Imageid[position]);
    } else {
      grid = (View) convertView;
    }

    return grid;
  }
}

MainActivity.java:

package com.example.lalit.gridtest;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  GridView grid;
  String[] web = {
      "Mom",
      "Mahendra",
      "Narayan",
      "Bhai",
      "Deepak",
      "Sanjay",
      "Navdeep",
      "Lovesh",


  };
  int[] imageId = {
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher,
      R.drawable.ic_launcher

  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final CustomGrid adapter = new CustomGrid(MainActivity.this, web, imageId);
    grid = (GridView) findViewById(R.id.grid);
    grid.setAdapter(adapter);
    grid.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                  int position, long id){

        if (web[position].toString().equals("Mom")) {
          try {
            String uri ="te:"+ "9009388988";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }
        }


          if (web[position].toString().equals("Mahendra")) {
            try {
              String uri = "tel:" + "99669660948";

              Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
              startActivity(callIntent);
            } catch (Exception e) {
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                  Toast.LENGTH_LONG).show();
              e.printStackTrace();

            }
          }


           if(web[position].toString().equals("Narayan")){

          try {
            String uri = "tel:" + "8889115906";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


       }
        if(web[position].toString().equals("Bhai")){

          try {
            String uri = "tel:" + "9893352005";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


        }

        if(web[position].toString().equals("Deepak")){

          try {
            String uri = "tel:" + "7869302868";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


        }


        if(web[position].toString().equals("Sanjay")){

          try {
            String uri = "tel:" + "9584124849";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


        }
        if(web[position].toString().equals("Navdeep")){

          try {
            String uri = "tel:" + "8602475687";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


        }
        if(web[position].toString().equals("Lovesh")){

          try {
            String uri = "tel:" + "8871512449";

            Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(uri));
            startActivity(callIntent);
          } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Your call has failed...",
                Toast.LENGTH_LONG).show();
            e.printStackTrace();

          }


        }

        }    });

  }

  }

AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.lalit.gridtest" >
  <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

1
2017-07-31 16:13