Soru Python lxml sürümünü bulun


Bir Linux sisteminde kurulu python-lxml sürümünü nasıl bulabilirim?

>>> import lxml
>>> lxml.__version__
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute '__version__'

>>> from pprint import pprint
>>> pprint(dir(lxml))
['__builtins__',
 '__doc__',
 '__file__',
 '__name__',
 '__package__',
 '__path__',
 'get_include',
 'os']
>>>

Onu bulmak için görünmüyor


32
2017-12-16 12:56


Menşei


Lxml'yi nasıl kurdunuz?
Ubuntu 12.04 LTS içinde apt-get kullanarak - Niklas9
Soru almak isteyip istemediğiniz sorusuna açıklık getirebilir misiniz lxml Python içinden programlı olarak sürümü? - James Mills
@JamesMills Programlı bir şekilde almam gerekmiyor, sadece bir şekilde - Niklas9


Cevaplar:


Versiyona bakarak alabilirsiniz etree:

>>> from lxml import etree
>>> etree.LXML_VERSION
(3, 0, -198, 0)

Diğer ilgi alanları şunlar olabilir: etree.LIBXML_VERSION, etree.LIBXML_COMPILED_VERSION, etree.LIBXSLT_VERSION ve etree.LIBXSLT_COMPILED_VERSION.


34
2017-12-16 13:11

Belirlemek istediğini düşünüyorum lxmlPython'dan programlı versiyonu. Dan beri lxml bu bilgiyi bir yolla sağlamaz. typilca  __version__ kullanmak için başvurmak zorunda olacak en üst düzey paketi özniteliği setuptools' pkg_resources.require() fonksiyon:

>>> from pkg_resources import require
>>> match = require("lxml")
>>> match
[lxml 3.3.0beta1 (/home/prologic/lib/python2.7/site-packages)]
>>> lxml = match[0]
>>> lxml.version
'3.3.0beta1'

8
2017-12-16 13:10

En az yazarak, bunu yapmanın iki yolu daha var. Komut satırından pip ile yapabilirsin:

$ pip freeze | grep lxml
lxml==3.2.5

İle ubuntu deposundan yüklediğinizden apt-get dpkg da kullanabilirsiniz:

$ dpkg -l python-lxml
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version         Description
+++-========================-========================-================================================================
ii python-lxml       2.2.4-1         pythonic binding for the libxml2 and libxslt libraries

6
2018-04-24 19:58

Kullanabilirsiniz pip ayrıca:

import pip
lxml_package = [pckg for pckg in pip.get_installed_distributions() 
        if pckg.project_name == 'lxml'][0] # assuming lxml is installed
print lxml_package.version

3
2017-12-16 13:19

from lxml import etree
etree.__version__

1
2017-07-19 04:18

Kimsenin önermediğine şaşırdım

pip show lxml


1
2017-10-20 23:01Ha! Güzel. Ancak, sanırım herkes kullanmıyor pip bir yükleme yöntemi olarak. - Niklas9