Soru Varsayılan değer olarak arama çubuğunda bazı değerler nasıl gösterilir?


Örneğin bir arama çubuğu var: 0 ile 10 arasında. Eğer arama çubuğunu varsayılan olarak 5 olarak ayarlamak istersem bunu nasıl yapabilirim. Yani bu örnekte, arama çubuğu ortadan başlamalıdır.


25
2018-01-10 17:21


Menşei
Cevaplar:


Bunu kullan

android:progress="5"

"İlerleme" gibi, ProgressBar'ın bazı özelliklerinden miras alır. Tüm özellikleri http://developer.android.com/reference/android/widget/SeekBar.html


34
2018-01-10 18:10Sanırım bu Java koduyla da yapabilirim, doğru mu ?: seekBar.incrementProgressBy (10); Ama ilerlemeyi 100'den fazla arttırmak istiyorsam, işe yaramıyor. Herhangi bir fikrin var mı? - Adam
Maksimum ilerleme değeriniz nedir? SetMax (int max) aradınız mı? Bunu, buna göre bir değere ayarlamanız gerektiğini düşünüyorum. - mseo
Tamam, dün çözdüm. - Adam


Seekbar'ı 5 değerini almak için

Xml düzeninde maksimum değeri kullanın. 10

 android:max="10"

Devam etmek için arama çubuğu için java 5

 seekbar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar1);
 seekbar.setProgress(5);

bu kadar :)


17
2018-02-26 05:12

Umarım bu kod kesinlikle size yardımcı olur.
Bunu dene...

float discrete=0; 
 float start=0; 
 float end=100; 
 float start_pos=0; 
 int start_position=0; 

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 


  start=-10;   //you need to give starting value of SeekBar 
end=10;     //you need to give end value of SeekBar 
  start_pos=5;  //you need to give starting position value of SeekBar 

  start_position=(int) (((start_pos-start)/(end-start))*100); 
  discrete=start_pos; 
  SeekBar seek=(SeekBar) findViewById(R.id.seekBar1); 
  seek.setProgress(start_position); 
  seek.setOnSeekBarChangeListener(new OnSeekBarChangeListener() { 

    @Override 
    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
      // TODO Auto-generated method stub 
      Toast.makeText(getBaseContext(), "discrete = "+String.valueOf(discrete), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 

    @Override 
    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) { 
      // TODO Auto-generated method stub 

    } 

    @Override 
    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress,boolean fromUser) { 
      // TODO Auto-generated method stub 
      // To convert it as discrete value 
      float temp=progress; 
      float dis=end-start; 
      discrete=(start+((temp/100)*dis)); 

    } 
  }); 
} 

4
2017-07-24 21:05

final Timer timer = new Timer();

seekBar_efficiency.setMax(40);

seekBar_efficiency.setProgress(35);
timer.schedule(new TimerTask() {

  @Override
  public void run() {
    seekBar_efficiency.setProgress(20);
    timer.cancel();
  }
}, 200, 50);

-1
2018-04-10 06:11Bu, başlangıçta varsayılan olarak ayarlanmış bir tür - RAJESH JEDI