Soru Ruby'de “sys.stdout.write ()” eşdeğeri nedir?


Python'da görüldüğü gibi, nedir sys.stdout.write() Ruby'de eşdeğer mi?


25
2017-07-16 13:11


Menşei


ne olduğunu açıklarsan iyi olur sys.stdout.write() pythonda yapar - Salil
@Salil: Standart çıktıya bir dize yazar. - Philipp


Cevaplar:


Ruby'de standartlara ulaşabilirsiniz. $stdout veya STDOUT. Böylece kullanabilirsiniz yazmak böyle bir yöntem:

$stdout.write 'Hello, World!'

Veya eşdeğer olarak:

STDOUT.write 'Hello, World!'

$stdout aslında varsayılan değeri olan bir global değişkendir STDOUT.

Ayrıca kullanabilirsiniz putsama bence python’a daha benzer print.


44
2017-07-16 13:17

puts "Hello, world!"

veya print - çünkü tamponlu.


5
2017-07-16 13:15

puts (veya print Eğer yeni satır istemiyorsanız (\n) otomatik olarak eklenir).


4
2017-07-16 13:15