Soru Ray konsolunu nasıl kurabilirim ve test veritabanını sadece nasıl kullanabilirim?


Raylar konsolunu başlatmak ve test veritabanı gibi varsayılan veritabanı olmayan bir veritabanında veritabanı girişleri oluşturmak istiyorum. Herhangi bir yardım için minnettar olurum.


25
2018-03-05 23:12


Menşei
Cevaplar:


Konsolu başlatmak için test çevre:

ruby script/console test 
ruby script/console production 

Komisyon görevlerini çalıştırmak için test çevre:

rake db:create RAILS_ENV=test 
rake db:migrate RAILS_ENV=test 

Rails 3 veya daha yükseklerde şunları kullanabilirsiniz:

rails console test
rails c test

46
2018-03-05 23:30

Çevreyi aşağıdaki gibi geçirebilirsiniz RAILS_ENV=test:

$ RAILS_ENV=test bundle exec rails console

Veya:

$ RAILS_ENV=test bundle exec rails c

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

$ bundle exec rails console test

Veya:

$ bundle exec rails c test

Gibi görebilirsiniz

Loading test environment (Rails 3.2.8)
1.9.3p327 :001 >

7
2018-05-09 08:16

$ RAILS_ENV=test ./script/console

0
2018-03-05 23:30