Soru Yii2 BootstrapAsset, bootstrap.js dosyasını yüklemiyor


yii\bootstrap\BootstrapAsset yüklenmiyor bootstrap.jsve "modal" ve diğerleri gibi elemanlar çalışmıyor.

class AppAsset extends AssetBundle {
  public $basePath = '@webroot';

  public $baseUrl = '@web';

  public $css = [  
    /* theme */
    'css/site.css',

    /* jasny bootstrap */
    'public/jasny/css/jasny-bootstrap.min.css',

    /* font awesome */
    'public/font-awesome-430/css/font-awesome.min.css',

    /* font roboto */
    'public/fonts/roboto/roboto.css',

    /* Data Tables */
    'public/datatables/extensions/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css', 
  ];

  public $js = [  
    /* jasny bootstrap */
    'public/jasny/js/jasny-bootstrap.min.js',

    /* Data Tables */
    'public/datatables/datajs.js',
    'public/datatables/media/js/jquery.dataTables.min.js',
    'public/datatables/extensions/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.js',        
  ];

  public $depends = [
    'yii\web\YiiAsset',
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset',
  ];  
}

İşte kütüphanelerin ekranı, bootstrap.js orada eksik.


25
2018-05-19 13:57


Menşei
Cevaplar:


Deneyebilirsin:

class AppAsset extends AssetBundle{
public $basePath = '@webroot';
public $baseUrl = '@web';
public $css = [
  'css/mystyle.css',
];
public $js = [

];
public $depends = [
  'yii\web\YiiAsset',
  'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset',
];
}

17
2018-04-07 14:27

İçeriğine bakarsanız BootstrapAsset demet, hayır olduğunu göreceksiniz bootstrap.js:

class BootstrapAsset extends AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@bower/bootstrap/dist';
  public $css = [
    'css/bootstrap.css',
  ];
}

İçin bootstrap.js başka bir varlık paketi var ve buna denir BootstrapPluginAsset:

class BootstrapPluginAsset extends AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@bower/bootstrap/dist';
  public $js = [
    'js/bootstrap.js',
  ];
  public $depends = [
    'yii\web\JqueryAsset',
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset',
  ];
}

Ad alanına sahip tam sınıf adı: yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset.

Gibi js bağımlı bootstrap widget'ları kullandığınızda otomatik olarak dahil edilir yii\bootstrap\Modal, vb.


28
2018-05-19 16:38$ içinde ben BootstrapPluginAsset aramak gerekiyor? 'js / bootstrap.js' için? - ccdiego5
Evet, içine ekleyebilirsiniz depends varlık grubunuzun bölümü. - arogachev
teşekkürler hasta deneyin :) - ccdiego5
teşekkürler dostum çalışıyor :) - ccdiego5
Eğer bir hiyerarşik bağımlılığı bilmek istersem ne yapabilirdim AssetBundle? Başka bir deyişle, bu durumda nerede olduğunu bilmek istiyorum BootstrapPluginAsset bağımlılık olarak kabul edilir? @arogachev - SaidbakR


bağımlılık eklediğinizde

 public $depends = [
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset',
  ];

onun tek bootstrap css ekle

eklerken

 public $depends = [
   'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset',
  ];

onun ekleme bootstrap css yanı js


6
2017-10-26 06:00

Bunu ana yapılandırma dosyasında yapabilirsiniz (config/web.php):

'components' => [
  'assetManager' => [
    'bundles' => [
      'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => [
        'js' => ['js/bootstrap.js'],
      ],
    ],
  ],
],

1
2017-07-10 22:36

Bunu AppAsset.php'de deneyebilirsiniz

class AppAsset extends AssetBundle{
public $basePath = '@webroot';
public $baseUrl = '@web';
public $css = [
 'css/mystyle.css',
];
public $js = [

];
public $depends = [
'yii\web\YiiAsset',
'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset',
];
}

ve ayrıca config / main.php içinde değiştirmek

'components' => [
'assetManager' => [
  'bundles' => [
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => [
      'js' => ['js/bootstrap.min.js'],
    ],
  ],
],
],

Sorunumu çözecek olan bu adımları denedim.


0
2017-11-14 09:15