Soru Saat ve dakika cinsinden güncel saati alın


Bir sistemden bilgi toplamaya çalışıyorum ve şimdiki saati saat ve dakika cinsinden almam gerek.

Şu anda var:

date | awk '{print $4}'

hangi gibi bir şey çıktılar:

16:18:54

Saniyeleri nasıl keserim?


25
2017-12-03 21:25


Menşei


Neden awk kullanıyorsun? date Çok çeşitli biçimlendirme karakterlerini destekler ve ekstra araçlar olmadan istediğiniz EXACT çıkışını üretmekten mutluluk duyarız. date +%H:%M - Marc B
date +%H:%M ? - jfs
Bunu böyle yapmanın bir yolu olduğunu anladım. Adam sayfasını okurken kayboluyordum - Joe Caruso


Cevaplar:


Bir biçim dizesi sağlayın:

date +"%H:%M"

Koşu man date tüm format seçeneklerini verecek

%a   locale's abbreviated weekday name (e.g., Sun)
%A   locale's full weekday name (e.g., Sunday)
%b   locale's abbreviated month name (e.g., Jan)
%B   locale's full month name (e.g., January)
%c   locale's date and time (e.g., Thu Mar 3 23:05:25 2005)
%C   century; like %Y, except omit last two digits (e.g., 20)
%d   day of month (e.g., 01)
%D   date; same as %m/%d/%y
%e   day of month, space padded; same as %_d
%F   full date; same as %Y-%m-%d
%g   last two digits of year of ISO week number (see %G)
%G   year of ISO week number (see %V); normally useful only with %V
%h   same as %b
%H   hour (00..23)
%I   hour (01..12)
%j   day of year (001..366)
%k   hour, space padded ( 0..23); same as %_H
%l   hour, space padded ( 1..12); same as %_I
%m   month (01..12)
%M   minute (00..59)
%n   a newline
%N   nanoseconds (000000000..999999999)
%p   locale's equivalent of either AM or PM; blank if not known
%P   like %p, but lower case
%r   locale's 12-hour clock time (e.g., 11:11:04 PM)
%R   24-hour hour and minute; same as %H:%M
%s   seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
%S   second (00..60)
%t   a tab
%T   time; same as %H:%M:%S
%u   day of week (1..7); 1 is Monday
%U   week number of year, with Sunday as first day of week (00..53)
%V   ISO week number, with Monday as first day of week (01..53)
%w   day of week (0..6); 0 is Sunday
%W   week number of year, with Monday as first day of week (00..53)
%x   locale's date representation (e.g., 12/31/99)
%X   locale's time representation (e.g., 23:13:48)
%y   last two digits of year (00..99)
%Y   year
%z   +hhmm numeric time zone (e.g., -0400)
%:z  +hh:mm numeric time zone (e.g., -04:00)
%::z  +hh:mm:ss numeric time zone (e.g., -04:00:00)
%:::z numeric time zone with : to necessary precision (e.g., -04, +05:30)
%Z   alphabetic time zone abbreviation (e.g., EDT)

49
2017-12-03 21:28

kullanabilirsiniz

date | awk '{print $4}'| cut -d ':' -f3

sadece kullandığı belirtildiği gibi date|awk '{print $4}' komut böyle bir şey veriyor

20:18:19

bu dizinin bir kısmını çıkarmak isteyip istemediğimizi anlayabildiğimiz gibi, bir dezavantaja ihtiyacımız var. :, bu yüzden temelinde karar vermeye karar verdik :. Şimdi bu sınır, ipi, bizim komutumuzda -f2 kullandığımız ikinci olmasını istediğimiz gibi 20, 18 ve 19 olmak üzere üç parça halinde kesecek. sonuç olarak ,

cut : Sınırı baz alarak bazı dizileri keser.

-d : sınırlayıcı (burada :)

-f2 : İstediğimiz kıyılmış belirteç.


3
2018-03-07 20:20

EDIT: whoops. Geri aldım. Sadece saniyeleri tutmak istedim. Düzenlenen!

date +%H:%M

Daha kolay olurdu, bence :). Eğer gerçekten saniyeleri kesmek istiyorsan, yapabilirdin.

date | sed 's/.* \([0-9]*:[0-9]*\):[0-9]*.*/\1/'

0
2017-12-03 21:29