Soru UI bootstrap modal's controller 'tanımlı değil'


ui-bootstrap 0.6'dan modal yönergeyi kullanmaya çalışıyorum

ui-bootstrap sayfasından çalışma varsayılan plunker:

http://plnkr.co/edit/JGBiBSeRqOnwRhYA9py8?p=preview

Şimdi, kodlama stili, bu gibi tek bir uygulamaya dahil etmek üzere açısal tohum stiline uymaya çalıştım:

http://plnkr.co/edit/Y59rwlcNpQdijKtmjOPy?p=preview

angular.module('MyModal', ['ui.bootstrap', 'MyModal.controllers']);

angular.module('MyModal.controllers', [])
  .controller('ModalDemoCtrl', [ '$scope', '$modal', '$log', function ($scope, $modal, $log) {
  $scope.items = ['item1', 'item2', 'item3'];

  $scope.open = function () {
    var modalInstance = $modal.open({
      templateUrl: 'myModalContent.html',
      controller: ModalInstanceCtrl,
      resolve: {
        items: function () {
        return $scope.items;
        }
      }
    });

    modalInstance.result.then(function (selectedItem) {
      $scope.selected = selectedItem;
    }, function () {
      $log.info('Modal dismissed at: ' + new Date());
    });
  };
}])
.controller('ModalInstanceCtrl', [ '$scope', '$modalInstance', 'items', function ($scope, $modalInstance, items) {
  $scope.items = items;
  $scope.selected = {
    item: $scope.items[0]
  };

  $scope.ok = function () {
    $modalInstance.close($scope.selected.item);
  };

  $scope.cancel = function () {
    $modalInstance.dismiss('cancel');
  };
}]);

ama bir hata veriyor ReferenceError: ModalInstanceCtrl is not defined

Bu işi denetleyicileri tanımlamanın bu yolunu kullanarak nasıl yapabilirim?


25
2017-10-17 16:45


Menşei
Cevaplar:


Denetleyici adını sağlayın sicimtam olarak rota tanımlarında, direktiflerde vb.

var modalInstance = $modal.open({
    templateUrl: 'myModalContent.html',
    controller: 'ModalInstanceCtrl',
    resolve: {
      items: function () {
      return $scope.items;
      }
    }
  });

51
2017-10-17 17:02Teşekkür ederim! Bunu anlamak için yaklaşık 2 saat sürdü benim sorunumdu. - brutalhonesty
Derf, tombala. Bu dokümanlar içinde bugg, bu yüzden de bir döngü için attı :( - Jason Farnsworth
Denetleyiciyi dize ile çağırmayı denedim, işe yaramadı - Chester Rivas


Diğer yanıtın önerdiği gibi tırnak işaretleri kullanabilir veya dokümanlardaki örnek olarak yapabilir ve değişkeni tanımlayabilirsiniz:

var ModalInstanceCtrl = function ($scope, $modalInstance, items) { ... }


1
2017-10-17 17:04