Soru Typescript'te değişken tip nasıl alınır?


Bir değişkenim var.

abc:number|string;

Türünü nasıl kontrol edebilirim? Aşağıdaki gibi bir şey yapmak istiyorum:

if (abc.type === "number") {
    // do something
}

21
2018-02-22 05:33


Menşei
Cevaplar:


İçin :

abc:number|string;

Kullan JavaScript Şebeke typeof:

if (typeof abc === "number") {
    // do something
}

TypeScript anlar typeof 

Buna tipguard denir. Kullanacağınız sınıflar için instanceof. Ayrıca başka tip korumalar da vardır. in vb https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/types/typeGuard.html


30
2018-02-22 05:37typeof diğer türler için çalışmaz (ör. tarih) - FindOutIslamNow


Eğer bir nesne kullanımı instanceof karşılaştırmak istiyorsanız, bu TypeGuards sadece dizeler veya sayılar üzerinde çalışmak eklemek istiyorum

if(task.id instanceof UUID) {
  //foo
}

28
2018-03-30 11:14