Soru Play 2.3'te build.sbt'te build.sbt tanımlaması nasıl yapılmalıdır?


Bir projeyi Play 2.2'den 2.3.0'a yükseltiyorum.

Aşağıdaki routesImport satır içi build.sbt çözümlemeyi durdurdu ve Play diyor val not found error:

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayScala)

routesImport += "binders._"

Bunu nasıl taşıyacağınızı açıklayan 2.3.x için herhangi bir belge bulamıyorum. Tavsiye lütfen.


21
2018-06-13 22:24


Menşei
Cevaplar:


routesImports içinde import play.PlayImport.PlayKeys._


29
2018-06-14 01:13Öyleydi. Teşekkürler! - bloo
O olmalı routesImport. - poroszd
Komik ... bunu göçmen rehberinde görmedim ya da başka bir yerde belgeledim. - Paul Draper
Ve 2.4'de tekrar değişti: stackoverflow.com/questions/33900153/... - poroszd