Soru C # dikey sekme kontrolü


Ekli görüntüye benzemek için sekme kontrolü yapabilir miyim? Sekme denetimi ekledim, ancak metin hala dikey. Ve yatay olmasını isterim.

enter image description here


21
2018-01-24 17:44


Menşei
Cevaplar:


Bunun nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili bir MSDN makalesi var. Nasıl yapılır: TabControl ile yan hizalanmış sekmeleri görüntüleme

Aşağıdaki prosedürde, sekme metninin soldan sağa doğru "sahip olunan" özelliği kullanılarak sağa hizalı sekmelerin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.


24
2018-01-24 17:58

Bunu dene TabStrip kontrol. İstediğin bu olduğuna inanıyorum.


5
2018-01-24 23:23Kendime baktım - Lloyd'un çözümü, verdiğim bağlantıdan çok daha basit. - silverspoon


bu varsayılan renk seçildi düşünüyorum

private void tabControl1_DrawItem(Object sender, System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs e)
{
...
if (e.State == DrawItemState.Selected)
  {

    // Draw a different background color, and don't paint a focus rectangle.
    _textBrush = new SolidBrush(Color.Black);
    g.FillRectangle(Brushes.White, e.Bounds);
  }
  else
  {
    _textBrush = new System.Drawing.SolidBrush(e.ForeColor);
    g.FillRectangle(Brushes.WhiteSmoke, e.Bounds); 
  }
...

görüntü


0
2017-10-20 06:46