Soru Bağımlılıkları maven derleme eklentisinden nasıl hariç tutabiliriz: bağımlılıkla ilgili jarlar?


Maven'in montaj eklentisi, descriptorRef ile tüm bağımlılıkları içeren büyük bir kavanoz oluşturulmasını sağlar jar-with-dependencies.

Bu bağımlılıklardan bazıları nasıl hariç tutulabilir? Böyle bir konfigürasyon yok gibi görünüyor? Başka bir çözüm var mı?


21
2018-06-02 02:51


Menşei
Cevaplar:


Bu örnek bunu yapmanın bir yolunu belirtir:

 <dependencySets>
  <dependencySet>
   ....
   <excludes>
    <exclude>commons-lang:commons-lang</exclude>
    <exclude>log4j:log4j</exclude>
   </excludes>
  </dependencySet>
  ....
 </dependencySets>

Esas olarak excludes seçenek mevcut dependencySet.

Ayrıca bakınız: https://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/assembly-component.html


10
2018-06-02 04:49Bu bir hata veriyor: "Tanınmayan etiket: 'dependencySets'" maven3 için - zengr
Bu örnek, bağımlılığınSets'in pom.xml'ye nereye gittiğini bildiğimi varsayar. Tam bir örnek yararlı olurdu. - Ravi R
Montaj tanımlayıcısındaki kapsamı runtime için compile. Anahtar budur. - WesternGun


Ekle <scope>provided</scope> istemediğiniz bağımlılıklara, bağımlılıkla ilgili jargonlarda, ör.

  <dependency>
   <groupId>storm</groupId>
   <artifactId>storm</artifactId>
   <version>0.6.1-SNAPSHOT</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

15
2018-03-29 13:28Bu yine de geçiş bağımlılıkları içerecek ... - schneida


Kullanmalısın excludes seçenek mevcut dependencySet.
Aşağıdakileri takip edin:

Senin örnek pom.xml:

...
 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <version>2.3</version>
    <configuration>
     <finalName>../final/${project.artifactId}</finalName>
     <archive>
      <manifest>
       <addClasspath>false</addClasspath>
       <mainClass>com.entrerprise.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <descriptors>
      <descriptor>src/main/resources/jar-with-deps-with-exclude.xml</descriptor>
     </descriptors>
     <appendAssemblyId>false</appendAssemblyId>
    </configuration>
    <executions>
     <execution>
      <id>make-assembly</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
       <goal>single</goal>
      </goals>
     </execution>
    </executions>
   </plugin>
...

Şimdi yeni dosyanızda Kavanoz-ile--PS-ile-exclude.xml (nerede dependencySet canlı):

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <assembly xmlns="http://maven.apache.org/ASSEMBLY/2.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/ASSEMBLY/2.0.0 http://maven.apache.org/xsd/assembly-2.0.0.xsd">
    <id>jar-with-dependencies-and-exclude-classes</id>
    <formats>
     <format>jar</format>
    </formats>
    <includeBaseDirectory>false</includeBaseDirectory>
    <dependencySets>
     <dependencySet>
      <outputDirectory>/</outputDirectory>
      <useProjectArtifact>false</useProjectArtifact>
      <unpack>true</unpack>
      <scope>runtime</scope>
      <excludes>
       <exclude>junit:junit</exclude>
       <exclude>commons-cli:commons-cli</exclude>
       <exclude>org.apache.maven.wagon:wagon-ssh</exclude>
      </excludes>
      </dependencySet>
    </dependencySets>
    <fileSets>
     <fileSet>
      <outputDirectory>/</outputDirectory>
      <directory>${project.build.outputDirectory}</directory>
     </fileSet>
    </fileSets>
   </assembly>

Bu kadar.


4
2017-12-18 15:29