Soru Bir çekirdek hatalarını nasıl teşhis edersiniz?


Bir linux çekirdeği oops göz önüne alındığında, sorunu teşhis etmek için nasıl gidiyorsunuz? Çıktıda bazı ipuçları veren bir yığın izi görebiliyorum. Sorunu bulmanıza yardımcı olacak araçlar var mı? Takip etmek için hangi temel prosedürleri takip ediyorsunuz?


Unable to handle kernel paging request for data at address 0x33343a31
Faulting instruction address: 0xc50659ec
Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#1]
tpsslr3
Modules linked in: datalog(P) manet(P) vnet wlan_wep wlan_scan_sta ath_rate_sample ath_pci wlan ath_hal(P)
NIP: c50659ec LR: c5065f04 CTR: c00192e8
REGS: c2aff920 TRAP: 0300  Tainted: P     (2.6.25.16-dirty)
MSR: 00009032  CR: 22082444 XER: 20000000
DAR: 33343a31, DSISR: 20000000
TASK = c2e6e3f0[1486] 'datalogd' THREAD: c2afe000
GPR00: c5065f04 c2aff9d0 c2e6e3f0 00000000 00000001 00000001 00000000 0000b3f9
GPR08: 3a33340a c5069624 c5068d14 33343a31 82082482 1001f2b4 c1228000 c1230000
GPR16: c60f0000 000004a8 c59abbe6 0000002f c1228360 c340d6b0 c5070000 00000001
GPR24: c2aff9e0 c5070000 00000000 00000000 00000003 c2cc2780 c2affae8 0000000f
NIP [c50659ec] mesh_packet_in+0x3d8/0xdac [manet]
LR [c5065f04] mesh_packet_in+0x8f0/0xdac [manet]
Call Trace:
[c2aff9d0] [c5065f04] mesh_packet_in+0x8f0/0xdac [manet] (unreliable)
[c2affad0] [c5061ff8] IF_netif_rx+0xa0/0xb0 [manet]
[c2affae0] [c01925e4] netif_receive_skb+0x34/0x3c4
[c2affb10] [c60b5f74] netif_receive_skb_debug+0x2c/0x3c [wlan]
[c2affb20] [c60bc7a4] ieee80211_deliver_data+0x1b4/0x380 [wlan]
[c2affb60] [c60bd420] ieee80211_input+0xab0/0x1bec [wlan]
[c2affbf0] [c6105b04] ath_rx_poll+0x884/0xab8 [ath_pci]
[c2affc90] [c018ec20] net_rx_action+0xd8/0x1ac
[c2affcb0] [c00260b4] __do_softirq+0x7c/0xf4
[c2affce0] [c0005754] do_softirq+0x58/0x5c
[c2affcf0] [c0025eb4] irq_exit+0x48/0x58
[c2affd00] [c000627c] do_IRQ+0xa4/0xc4
[c2affd10] [c00106f8] ret_from_except+0x0/0x14
--- Exception: 501 at __delay+0x78/0x98
  LR = cfi_amdstd_write_buffers+0x618/0x7ac
[c2affdd0] [c0163670] cfi_amdstd_write_buffers+0x504/0x7ac (unreliable)
[c2affe50] [c015a2d0] concat_write+0xe4/0x140
[c2affe80] [c0158ff4] part_write+0xd0/0xf0
[c2affe90] [c015bdf0] mtd_write+0x170/0x2a8
[c2affef0] [c0073898] vfs_write+0xcc/0x16c
[c2afff10] [c0073f2c] sys_write+0x4c/0x90
[c2afff40] [c0010060] ret_from_syscall+0x0/0x38
--- Exception: c01 at 0xfd98a50
  LR = 0x10003840
Instruction dump:
419d02a0 98010009 800100a4 2f800003 419e0508 2f170000 419a0098 3d20c507
a0e1002e 81699624 39299624 7f8b4800 419e007c a0610016 7d264b78
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Rebooting in 1 seconds..

18
2017-11-25 01:52


Menşei
Cevaplar:


Bir Oops, bir çarpışma tanısında yararlı bilgiler sağlar. Çökme adresi, sebebi (“kötü alanın erişimi”) ve kayıtların içeriği ile başlar. Çağrı izi "buraya nasıl geldik" sorusunu yanıtlıyor. Listedeki ilk öğe son zamanlarda oldu. Geriye doğru çalışmak, bir kesinti oldu (do_IRQ) Çünkü Atheros WiFi adaptörü bir paket aldı (ath_rx_poll). Rutin, genel WiFi koduna geçti (ieee80211_input) sırayla ağ yığına kadar (netif_receive_skb).

Soruna neden olan kodun tam olarak anlaşılması için

gdb /usr/src/linux/vmlinux

ve daha sonra söz konusu olan işlevi mesh_packet_in(). Belki de, faylanma talimatı (0xc50659ec) dışarıda olduğu için mesh_packet_in() (0xc5065f04). Gdb komutunu da deneyebilirsiniz

(gdb) info line 0xc50659ec

Bu adresin hangi işlevi içerdiğini anlamak için


20
2017-11-25 06:30

Önce çöktü kodun kaynağını bulmaya çalışmalısınız. Özel durumda, analiz, kazanın, 0x8f0 ofsetinde, manet sürücüsünün mesh_packet_in 'sinde meydana geldiğini iddia etmektedir. Ayrıca, bu noktadaki talimatların 419d02a0 98010009 olduğunu bildiriyor ... Bu yüzden, raporun / ofsetin doğru olup olmadığını doğrulamak için modülü "objdump -d" ile kontrol edin. Ardından, yaptığının kaynağını kontrol edin; Doğru talimatlara baktığınızdan emin olmak için kayıt listesini kullanabilirsiniz.

Ne C ifadesinin hatalı olduğunu biliyorsanız, sahte verilerin nereden geldiğini bulmak için kaynağı okumalısınız.


5
2017-11-25 04:38

http://oss.sgi.com/projects/kdb/

Bunu çekirdeğinize kurun, sonra Oops'un olduğu zaman, etrafta dolaşabileceğiniz gdb benzeri bir arabirime atılacaksınız. Ancak, manet modülünün kötü bir işaretçiyi atlatması gibi görünüyor.


1
2017-11-25 04:26