Soru Değer ve referans türleri


JavaScript'te 6 veri türü olduğunu biliyorum.

JavaScript'teki "referans" türleri ve JavaScript'teki "değer" veri türleri nelerdir? Birisi bunları bu 2 kategoriye göre listeleyebilir mi?


18
2017-07-17 11:08


Menşei


Bu kategorileri nereden duydunuz? - Some Guy
güçlü yazılmış dillerden .. C # gibi, Java .. - Ai_boy


Cevaplar:


undefined, null, number, string, boolean ve object hangi sadece object bir "referans" türüdür.

Javascript'te referans olarak veya başvuruyla aktarılan bir ödev yoktur, bir "referans" türünü ilettiğinizde / atarken, referansın bir kopyasını geçirir / atarsınız, referansın bir referansı oluşturmazsınız, bu da farklı sonuçları olacaktır.

Bu işlevleri kullanabilirsiniz:

function isReferenceType( value ) {
     return Object(value) === value;
}

function isPrimitiveType( value ) {
     return Object(value) !== value;
}

17
2017-07-17 11:11

İtibaren Standart # sek-8

ECMAScript dil türleri Tanımsız, Boş, Boole, Dize, Sayı ve Nesnedir

Tek "reference" tipi Object.


5
2017-07-17 11:19

undefined, null, sayı, string, boolean ve object

nesne bir referans türüdür.


3
2017-07-17 11:16