Soru Bir kolonu nasıl seçebilir ve Hive'da bir TRANSFORM yapabilir?


Kullanıyordum TRANSFORM USING Hive 0.8.1 ile ve bunun geçersiz sözdizimi olduğunu fark ettim:

SELECT
    a,
    TRANSFORM(b, c) USING 'fake.py' AS d,
FROM test_table;

"A" ifadesini kaldırmak, bu ifadeyi çalışır hale getirir. Bunu kullanmanın doğru yolu nedir?


18
2018-05-01 14:37


Menşei
Cevaplar:


Görünüşe göre bu mümkün değil. fake.py bunu da halletmek zorundadır, yani bir tane yapmalı

SELECT
    TRANSFORM(a, b, c) USING 'fake.py' AS a, d
FROM test_table;

ve fake.py'nin de 'a' çıkmasını sağlayın.


17
2018-05-05 12:02