Soru Sınırlayıcı boru ile dize dönüştürme dizisi | PostgreSQL içinde


Verilen bir diziden bir dize oluşturmam gerekiyor.

Dizi [1] = gvk, dizi [2] = gvk1 ve dizi [3] = gvk2 varsayalım, o zaman bu değerleri aşağıdaki gibi bir dizeye almalıyım:

Mystring = gvk | gvk1 | gvk2


16
2018-06-04 11:37


Menşei
Cevaplar:


Bence kullanabilirsiniz array_to_string Burada işlev:

array_to_string (anyarray, metin) -> yazı
  sağlanan sınırlayıcıyı kullanarak dizi elemanlarını birleştirir

Örnek:

scalasb=> select array_to_string(ARRAY[1, 2, 3], '~^~');
 array_to_string 
-----------------
 1~^~2~^~3
(1 row)

scalasb=>

39
2018-06-04 11:44

MS SQL POSTGRES Blogspot Postgres'te bir group_concat işlevinin nasıl uygulanacağının bir kanıtı vardır. Bir ayırıcı içerecek şekilde değiştirmek için oldukça basit olmalı


0
2018-06-04 11:41