Soru Dize ile başka bir dize değiştirin


Bir dizge başka bir dizeyle hangi işlevi değiştirebilir?

Örnek 1: Ne değişecek? "HelloBrother" ile "Brother"?

Örnek 2: Ne değiştirecek? "JAVAISBEST" ile "BEST"?


79
2018-03-07 05:44


Menşei


Yani sadece son kelimeyi mi istiyorsun? - SNR
Tam olarak neye ihtiyacınız var? - RAY


Cevaplar:


replace yöntem, aradığınız şeydir.

Örneğin:

String replacedString = someString.replace("HelloBrother", "Brother");

122
2018-03-07 05:48

Bunu dene: http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html#replace%28char,%20char%29

String a = "HelloBrother How are you!";
String r = a.replace("HelloBrother","Brother");

System.out.println(r);

Bu çıktı "Brother Nasılsın?"


35
2018-03-07 05:48Javadocs'ın eski bir kopyasına bağlantı vermek için neredeyse -1. - Stephen C
"Neredeyse" için @Stephen C. +1 - RAY
Kaybedilen referansa başvurunuz. - Phil Hudson


Ekstra değişken kullanmama ihtimali vardır.

String s = "HelloSuresh";
s = s.replace("Hello","");
System.out.println(s);

8
2018-05-10 14:28Bu yeni bir cevap değil, ama DeadProgrammer'ın yanıtının iyileştirilmesi. - Karl Richter


Bir dizeyi diğeriyle değiştirmek aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.

Yöntem 1:  Dize kullanma replaceAll

 String myInput = "HelloBrother";
 String myOutput = myInput.replaceAll("HelloBrother", "Brother"); // Replace hellobrother with brother
 ---OR---
 String myOutput = myInput.replaceAll("Hello", ""); // Replace hello with empty
 System.out.println("My Output is : " +myOutput);    

Yöntem 2: Kullanımı Pattern.compile

 import java.util.regex.Pattern;
 String myInput = "JAVAISBEST";
 String myOutputWithRegEX = Pattern.compile("JAVAISBEST").matcher(myInput).replaceAll("BEST");
 ---OR -----
 String myOutputWithRegEX = Pattern.compile("JAVAIS").matcher(myInput).replaceAll("");
 System.out.println("My Output is : " +myOutputWithRegEX);      

Yöntem 3: Kullanımı Apache Commons aşağıdaki bağlantıda tanımlandığı gibi:

http://commons.apache.org/proper/commons-lang/javadocs/api-z.1/org/apache/commons/lang3/StringUtils.html#replace(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String)

REFERANS 


6
2017-08-12 08:47

   String s1 = "HelloSuresh";
   String m = s1.replace("Hello","");
   System.out.println(m);

5
2018-03-07 05:55