Soru XmlDocument - dizgeden yükle?


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  try
  {
    string path = Server.MapPath(".");
    doc.Load(path+"whatever.xml");
  }
  catch (Exception ex)
  {
    lblError.Text = ex.ToString();
    return;
  }

  // Convert XML to a JSON string
  string JSON = XmlToJSON(doc);

  // Replace \ with \\ because string is being decoded twice
  JSON = JSON.Replace(@"\", @"\\");

  // Insert code to process JSON at end of page
  ClientScriptManager cs = Page.ClientScript;
  cs.RegisterStartupScript(GetType(), "SpaceJSON", "space_processJSON('" + JSON + "');", true);
}

Bunun yerine, xml dosyasını bir dosyadan yüklüyorsa, onu bir dizeden nasıl yüklerim?


76
2018-02-08 04:46


Menşei


Yukarı bak XmlDocument sınıf. Bunu çok çabuk çözeceksin. - John Saunders
LoadXml() - msdn.microsoft.com/en-us/library/... - Dan Atkinson


Cevaplar:


XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.LoadXml(str);

Nerede str XML dizginiz. Bakın MSDN makalesi daha fazla bilgi için.


179
2018-02-08 04:48Basit. Nasıl oldugunu bildiğin zaman. - Martin Capodici
LoadXml. Kim onu ​​thunk? - Adam Bruss
Yeni XmlDocument () {InnerXml = str} nedir? - mko
bence LoadXml() sadece ayarlamadan daha fazlasını yapar InnerXml. referencesource.microsoft.com/#System.Xml/System/Xml/Dom/... - vnbrs