Soru Kendini argümanlar ile Python sınıfı yöntem dekoratör?


Bir sınıf alanını argüman olarak bir sınıf yönteminde bir dekoratöre nasıl geçiririm? Yapmak istediğim şey şunun gibi:

class Client(object):
  def __init__(self, url):
    self.url = url

  @check_authorization("some_attr", self.url)
  def get(self):
    do_work()

Self.url'u dekoratöre aktarmak için kendiliğinden yoksun olmasından şikayet eder. Bunun etrafında bir yolu var mı?


76
2017-07-30 23:30


Menşei


Üzerinde kontrol sahibi olduğun ya da değiştiremeyeceğin özel bir dekoratör mü? - Joel Cornett
Bu benim dekoratörüm, bu yüzden üzerinde tam kontrol var - Mark
Başlamadan önce init geliyor diye düşünüyorum sorun ... - Joran Beasley
Sorun, kendini fonksiyon tanımlama zamanında kendinde mevcut değil. Bunu kısmi bir işleve yapmanız gerekiyor. - Antimony


Cevaplar:


Evet. Sınıf tanım zamanında örnek niteliğini iletmek yerine, çalışma zamanında kontrol edin:

def check_authorization(f):
  def wrapper(*args):
    print args[0].url
    return f(*args)
  return wrapper

class Client(object):
  def __init__(self, url):
    self.url = url

  @check_authorization
  def get(self):
    print 'get'

>>> Client('http://www.google.com').get()
http://www.google.com
get

Dekoratör yöntem argümanlarını keser; İlk argüman örneğidir, bu yüzden özniteliği okur. Özellik adını dekoratöre bir dize olarak iletebilir ve kullanabilirsiniz getattr Özellik adını kodlamak istemiyorsanız:

def check_authorization(attribute):
  def _check_authorization(f):
    def wrapper(self, *args):
      print getattr(self, attribute)
      return f(self, *args)
    return wrapper
  return _check_authorization

113
2017-07-30 23:38

from re import search
from functools import wraps

def is_match(_lambda, pattern):
  def wrapper(f):
    @wraps(f)
    def wrapped(self, *f_args, **f_kwargs):
      if callable(_lambda) and search(pattern, (_lambda(self) or '')): 
        f(self, *f_args, **f_kwargs)
    return wrapped
  return wrapper

class MyTest(object):

  def __init__(self):
    self.name = 'foo'
    self.surname = 'bar'

  @is_match(lambda x: x.name, 'foo')
  @is_match(lambda x: x.surname, 'foo')
  def my_rule(self):
    print 'my_rule : ok'

  @is_match(lambda x: x.name, 'foo')
  @is_match(lambda x: x.surname, 'bar')
  def my_rule2(self):
    print 'my_rule2 : ok'test = MyTest()
test.my_rule()
test.my_rule2()

çıkışına:   my_rule2: tamam


21
2018-05-03 11:52Çok teşekkür ederim! Bu kabul edilen cevap olmalı. Sınıf yöntemleri için dekoratörler bulmaya çalışırken saçlarımı yırtıyordum. - benshepherd
@raphael Bu kurulumda _lambda veya pattern'e erişemiyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim. - Jonathan
@Raphael: Burada tüm metodlar örnek yöntemler olduğundan, bir classmethod için aynı şeyi nasıl yapabilirim. - Apurva Kunkulol


Daha kısa bir örnek şöyle olabilir:

#/usr/bin/env python3
from functools import wraps

def wrapper(method):
  @wraps(method)
  def _impl(self, *method_args, **method_kwargs):
    return method(self, *method_args, **method_kwargs) + "!"
  return _impl

class Foo:
  @wrapper
  def bar(self, word):
    return word

f = Foo()
result = f.bar("kitty")
print(result)

Hangi yazacak:

kitty!

15
2018-04-29 18:13

Yapamazsın. Orada hiçbir self sınıf gövdesinde, çünkü örnek yok. Geçmelisin ki, bir str öznitelik adını içeren örnekte, döndürülen işlevin yapabildiği veya tamamen farklı bir yöntem kullanabileceği.


2
2017-07-30 23:38