Soru “-g” bayrağı “npm install -g ” komutunda ne yapar?


Kullanan örnekleri takip ediyorum -g kullanırken bayrak npm install ama yardım sisteminden ne anlayamıyorum -g bayrak yapıyor.


45
2017-10-31 21:18


Menşei
Cevaplar:


-g anlatır npm adlandırılmış modülün dünya çapında erişilebilir olmasını sağlamak için.

Ama bunu anlamak önemlidir -g genellikle yalnızca komut satırı yardımcı programları sağlayan paketler için kullanılabilir, böylece çalıştırılabilir bileşenleri sistemde kullanılabilir PATH.

Eğer birden fazla program varsa require Aynı paket, her program paketi yerel olarak yüklemelidir. Yüklü bir paketi global olarak yükleyerek gerçekten paylaşmak isterseniz, aynı zamanda npm link.

Global olarak kurulan paketler konusundaki dokümanlar bakın İşte.


45
2017-10-31 21:19

Yaparsan npm help install bunu göreceksin:

 o  npm install (in package directory, no arguments):

   Install the dependencies in the local node_modules folder.

   In global mode (ie, with -g or --global appended to the com-
   mand), it installs the current package context (ie, the current
   working directory) as a global package.

14
2017-10-31 21:23

Al ekspres modülü Örnek olarak. Daha önce -g seçeneği ile yüklenmişse, yazabilirsiniz. express her yerde, bir iskelet uygulaması oluşturmak için.


2
2017-10-31 21:24