Soru Beyaz alanı kaldırmak için kırp


jQuery  trim çalışmıyor. Beyaz alanı kaldırmak için aşağıdaki komutu yazdım. İçinde ne var?

var str = $('input').val();

str = jquery.trim(str);
console.log(str);

Keman örnek.


44
2017-10-28 06:09


Menşei


.trim() sadece dize başında ve sonunda beyaz boşlukları kaldırır. Bunu görmüyorsanız jsbin.com'a örnek bir sayfa koyabilir misiniz? - Moin Zaman
jQuery.trim (str); - Starx
düzelttiğiniz dize gönderin - kobe
herkese teşekkürler ... çok fazla ... küçük Q kullanarak sıkışmıştım - Akhil K Nambiar
daha iyi bir çözüm str.trim (); veya $ .trim (str) bu iki def nedir? - saidesh kilaru


Cevaplar:


jQuery.trim() sermaye Q?

veya $.trim()


83
2017-10-28 06:11JavaScript yapar yerli olmak .trim() yöntem - stackoverflow.com/questions/4040259/trim-to-remove-white-space/... - Josh Crozier
Bu bahşiş için teşekkürler efendim :) - Nekto


JQuery'ye gerek yok

JavaScript yapar yerli olmak .trim() yöntem.

var name = "    John Smith  ";
name = name.trim();

console.log(name); // "John Smith"

Burada örnek

String.prototype.trim ()

Trim () yöntemi, bir dizenin her iki ucundaki boşlukları kaldırır. Bu bağlamdaki boşluk, tüm boşluk karakterleri (boşluk, sekme, aralıksız alan vb.) Ve tüm satır sonlandırıcı karakterleridir (LF, CR, vb.).


32
2018-01-19 02:32Güzel. Teşekkürler Josh - Darós
Bu yöntemlerin, farklı türdeki değerler ile tam olarak aynı şekilde çalışmadığını unutmayın. çağrı $.trim(undefinedVariable) boş dizeyle sonuçlanacak, ancak arayacak undefinedVariable.trim() TypeError neden olur - Krzysztof Grzybek


ya da sadece kullan $.trim(str)


9
2017-10-28 06:12

Neden bunu denemiyorsun?

html:

<p>
  a b c
</p>

js:

$("p").text().trim();

6
2018-02-05 17:03trim () IE'de çalışmıyor. - Jaikrat