Soru Grafiklerdeki başlangıç ​​değeri “0” olarak nasıl ayarlanır?


İşte benim kodum. x ve y ekseni ölçeklerinde başlangıç ​​değerini "0" olarak ayarlamalıyım. En son sürüm ölçeklerini denedim.

graphOptions = {        
      ///Boolean - Whether grid lines are shown across the chart
      scaleShowGridLines: false,  
      tooltipTitleTemplate: "<%= label%>",
      //String - Colour of the grid lines
      scaleGridLineColor: "rgba(0,0,0,.05)",
      //Number - Width of the grid lines
      scaleGridLineWidth: 1,
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis)
      scaleShowHorizontalLines: true,
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis)
      scaleShowVerticalLines: true,
      //Boolean - Whether the line is curved between points
      bezierCurve: true,
      //Number - Tension of the bezier curve between points
      bezierCurveTension: 0.4,
      //Boolean - Whether to show a dot for each point
      pointDot: true,
      //Number - Radius of each point dot in pixels
      pointDotRadius: 4,
      //Number - Pixel width of point dot stroke
      pointDotStrokeWidth: 1,        
      pointHitDetectionRadius: 20,        
      datasetStroke: true,
      datasetStrokeWidth: 2,
      datasetFill: true,        
      legendTemplate: "<ul class=\"<%=name.toLowerCase()%>-legend\"><% for (var i=0; i<datasets.length; i++){%><li><span style=\"background-color:<%=datasets[i].strokeColor%>\"></span><%if(datasets[i].label){%><%=datasets[i].label%><%}%></li><%}%></ul>"
    };
    var LineChart = new Chart(ctx).Line(graphData, graphOptions);
  }   

44
2018-06-20 12:23


Menşei
Cevaplar:


Chart.js 2. * için, skalanın sıfırdan başlaması seçeneği, lineer ölçeğin konfigürasyon seçenekleri. Bu, büyük olasılıkla y ekseniniz için geçerli olan sayısal veriler için kullanılır. Yani, bunu kullanmanız gerekir:

options: {
  scales: {
    yAxes: [{
      ticks: {
        beginAtZero: true
      }
    }]
  }
}

Örnek bir çizgi grafik de mevcuttur İşte y ekseni için seçeneğin kullanıldığı yer. Sayısal verileriniz x ekseninde ise, kullanın xAxes yerine yAxes. Bir dizinin (ve çoğul) kullanıldığını unutmayın. yAxes (veya xAxes) Çünkü çok sayıda eksene sahip olabilirsiniz.


119
2018-06-20 13:50@SuganthanRaj Hoş Geldiniz! Sadece Chart.js 2.0 için doktora başvurduğunuzdan emin olun. 1.0 sürümünden çok şey değişti ve çoğu örnek çevrimiçi sürüm 1.0 sürümü için geçerli. ;) - xnakos
@SuganthanRaj Örneğin, scaleShowVerticalLines 2.0 için geçerli değildir. Veya araç ipucu şablonu. Seçenekler, genel olarak, 2.0'da bir hiyerarşik yaklaşımı takip eder. - xnakos


Lütfen şu seçeneği ekleyin:

//Boolean - Whether the scale should start at zero, or an order of magnitude down from the lowest value
scaleBeginAtZero : true,

(Referans: Chart.js)

N.B: Gönderdiğim orijinal çözüm Highcharts için, Highcharts kullanmıyorsanız lütfen karışıklığı önlemek için etiketi kaldırın.


1
2018-06-20 12:39çalışmıyor . chartjs v2.1'in son sürümünü kullanıyorum - Suganthan Raj
Cevabımı güncellendi - wmash
@wmash Grafiği önceden tanımlanmış değerden başlatmalıyım. Bunun nasıl yapılacağını biliyor musun? Bu seçeneği hem doğru hem de yanlış olarak kullanmaya çalıştım ama işe yaramıyor. - Michael.D