Soru asp.net core 1.0 web api kullanımı camelcase


üzerinde RC2 aynı kod deve kasalı json formatını döndürür. Netcore 1.0 sürümünden sonra yeni bir proje başlattım ve aynı kod jsonu küçük harflerle döndürüyor.

Birden çok çözüm denedim ama hiçbiri çalışmıyor web api-serialize-özellikleri-başlangıç-küçük harf-mektup


44
2017-07-01 07:33


Menşei
Cevaplar:


services
  .AddMvc()
  .AddJsonOptions(options =>
  {
    options.SerializerSettings.ContractResolver
      = new Newtonsoft.Json.Serialization.DefaultContractResolver();
  });

Bu, bir JSON nesnesinin adını .NET sınıf özelliği ile aynı tutar.


83
2017-07-01 12:00Bu hangi ad alanı / referans gerektirir. Görebildiğim 'AddJsonOptions' yok - Kyle Gobel
Onun MVC6.namespace Microsoft.Extensions.DependencyInjection // Bir Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder üzerinden MVC yapılandırmak için uzantıları yöntemleri. sınıf MvcJsonMvcBuilderExtensions - Brivvirs
Teşekkürler !! Bende aynı sorun var. - Floxy


JSON davranışını şu şekilde yapılandırabilirsiniz:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
 {
   services.AddMvc()
         .AddJsonOptions(options =>
         {
           options.SerializerSettings.ContractResolver =
             new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
         });
 }

29
2017-07-01 07:47Bu aslında şu anda varsayılan davranıştır (maalesef); - Omu
@Omu Bunlar aslında aynı değil (.net çekirdek 2.0 zaten). DefaultContractResolver CamelCase'i kabul edecek ve TitleCase'i iade edecek CamelCasePropertyNamesContractResolver CamelCase'i kabul eder ve iade eder. - JMK
@Omu bunu .net core 1.x'den 2.0'a değiştirdi mi? - Hinrich
@Hinrich github.com/aspnet/Mvc/issues/4283 - Omu