Soru Fare bittiğinde Düğme rengini değiştir


IsMouseOver == True olduğunda bir düğmenin arkaplan rengini değiştirmek istiyorum

<Button Command="{Binding ClickRectangleColorCommand}" Background="{Binding Color ,Converter={StaticResource RGBCtoBrushColorsConverter},Mode=TwoWay}" Width="auto" Height="40">
  <TextBlock Foreground="Black" Text="{Binding Color, Converter={StaticResource RGBCColorToTextConveter},Mode=TwoWay}"/>
   <Button.Style>
     <Style TargetType="Button" BasedOn="{StaticResource {x:Type Button}}">
      <Style.Triggers>
       <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
        <Setter Property="Background" Value="DarkGoldenrod"/>
       </Trigger>
      </Style.Triggers>
     </Style>
   </Button.Style>
</Button>

Bu tetikleyicinin neden işe yaramadığını anlayamıyorum.


42
2017-11-19 13:49


Menşei
Cevaplar:


Bunu deneyin - Bu örnekte Orijinal rengi yeşil ve renk tonu rengi olacak DarkGoldenrod

<Button Content="Button" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="50" HorizontalContentAlignment="Left" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="{x:Null}" Margin="50,0,0,0">
  <Button.Style>
    <Style TargetType="{x:Type Button}">
      <Setter Property="Background" Value="Green"/>
      <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
            <Border Background="{TemplateBinding Background}">
              <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
            </Border>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
      <Style.Triggers>
        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
          <Setter Property="Background" Value="DarkGoldenrod"/>
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
  </Button.Style>
</Button>

117
2017-11-19 13:54Doğru cevabı işaretlemeyi unutma, Başkalarına yardımcı olabilir - Microsoft DN
50 saniyede :) yapacak - Gilad
OP tam olarak ne yaptı? Bilmek istiyorum ki aynı hatayı yapmam. - flarn2006
@ flarn2006 - Bence, tetik belirleyici üzerindeki bağımlılık özelliğinin Önceliği ile ilişkilidir. Çıkış yapmak bu cevap - Dzyann
WPF asla böyle basit şeyler yapmak için ne kadar kod ve tören yapılması gerektiğiyle beni şaşırtmaya son vermez. Cevabınız için teşekkürler - Carlos Rodriguez


<Button Background="#FF4148" BorderThickness="0" BorderBrush="Transparent">
   <Border HorizontalAlignment="Right" BorderBrush="#FF6A6A" BorderThickness="0>
   <Border.Style>
     <Style TargetType="Border">
       <Style.Triggers>
         <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
           <Setter Property="Background" Value="#FF6A6A" />
         </Trigger>
       </Style.Triggers>
     </Style>
   </Border.Style>
   <StackPanel Orientation="Horizontal">
      <Image RenderOptions.BitmapScalingMode="HighQuality"  Source="//ImageName.png"  />
   </StackPanel>
   </Border>
 </Button>

0
2017-09-25 11:44