Soru MySQL - aynı tablonun satırına dayalı toplam sütun değeri (s)


Aynı tablodan ProductID'e dayalı yeni sütunlarda 'Nakit', 'Çek' ve 'Kredi Kartı' toplamları almaya çalışıyorum.

Tablo - Ödemeler

+-----------+------------+---------------+--------+
| ProductID | SaleDate | PaymentMethod | Amount |
+-----------+------------+---------------+--------+
|     3 | 2012-02-10 | Cash     |   10 |
|     3 | 2012-02-10 | Cash     |   10 |
|     3 | 2012-02-10 | Check     |   15 |
|     3 | 2012-02-10 | Credit Card  |   25 |
|     4 | 2012-02-10 | Cash     |   5 |
|     4 | 2012-02-10 | Check     |   6 |
|     4 | 2012-02-10 | Credit Card  |   7 |
+-----------+------------+---------------+--------+

Istenilen çıktı -

+------------+------+-------+-------------+-------+
| ProductID | Cash | Check | Credit Card | Total |
+------------+------+-------+-------------+-------+
|     3 |  20 |  15 |     25 |  60 |
|     4 |  5 |   6 |      7 |  18 |
+------------+------+-------+-------------+-------+

LEFT'İN aynı masaya katılmasını denedim ama hiç bir başarı elde edemedim. Herhangi bir öneri takdir edilecektir. Teşekkürler.

Başarısız ve eksik girişim -

SELECT P.ProductID, Sum( PCash.Amount ) AS 'Cash', SUM( PCheck.Amount ) AS 'Check', SUM( PCredit.Amount) AS 'Credit Card' 
FROM Payments AS P 
LEFT JOIN Payments AS PCash ON P.ProductID = PCash.ProductID AND PCash.PaymentMethod = 'Cash'
LEFT JOIN Payments AS PCheck ON P.ProductID = PCheck.ProductID AND PCheck.PaymentMethod = 'Check'
LEFT JOIN Payments AS PCredit ON P.ProductID = PCredit.ProductID AND PCredit.PaymentMethod = 'Credit'
WHERE P.SaleDate = '2012-02-10' GROUP BY ProductID;

40
2018-02-11 04:23


Menşei
Cevaplar:


Sanırım bunu olması gerekenden biraz daha karmaşık hale getiriyorsun.

SELECT
  ProductID,
  SUM(IF(PaymentMethod = 'Cash', Amount, 0)) AS 'Cash',
  -- snip
  SUM(Amount) AS Total
FROM
  Payments
WHERE
  SaleDate = '2012-02-10'
GROUP BY
  ProductID

71
2018-02-11 04:30@diEcho Ben bu bölümü yazmamıştım çünkü bunu kendi başına sorunsuz bir şekilde çözebileceğini düşündüm. - Explosion Pills
DAHA SONRA, pivot benzetmek için çok iyi :) - Erdal G.
Aynı istiyorum SaleDate ve aynı PaymentMethod tutarın toplamı devam ediyor. - er.irfankhan11
Şikayetler Hapı Şikayetlerim, Günümü kurtardınız, çok takdir edilen bir cevap ama yeterince veremiyorum ama +1 - prasad chinthala
awww yisss. Hatta gruplama ile çalışır! - Snickbrack


Bu biraz karmaşık olarak görülebilir, ancak tam olarak istediğiniz şeyi yapar

SELECT 
 DISTINCT(p.`ProductID`) AS ProductID,
 SUM(pl.CashAmount) AS Cash,
 SUM(pr.CashAmount) AS `Check`,
 SUM(px.CashAmount) AS `Credit Card`,
 SUM(pl.CashAmount) + SUM(pr.CashAmount) +SUM(px.CashAmount) AS Amount
FROM
 `payments` AS p 
 LEFT JOIN (SELECT ProductID,PaymentMethod , IFNULL(Amount,0) AS CashAmount FROM payments WHERE PaymentMethod = 'Cash' GROUP BY ProductID , PaymentMethod ) AS pl 
  ON pl.`PaymentMethod` = p.`PaymentMethod` AND pl.ProductID = p.`ProductID`
 LEFT JOIN (SELECT ProductID,PaymentMethod , IFNULL(Amount,0) AS CashAmount FROM payments WHERE PaymentMethod = 'Check' GROUP BY ProductID , PaymentMethod) AS pr 
  ON pr.`PaymentMethod` = p.`PaymentMethod` AND pr.ProductID = p.`ProductID`
 LEFT JOIN (SELECT ProductID, PaymentMethod , IFNULL(Amount,0) AS CashAmount FROM payments WHERE PaymentMethod = 'Credit Card' GROUP BY ProductID , PaymentMethod) AS px 
  ON px.`PaymentMethod` = p.`PaymentMethod` AND px.ProductID = p.`ProductID`
GROUP BY p.`ProductID` ;

Çıktı

ProductID | Cash | Check | Credit Card | Amount
-----------------------------------------------
  3   | 20  | 15  |  25    | 60
  4   | 5  | 6  |  7     | 18

SQL Fiddle Demosu


14
2018-02-11 07:31

Örnek kullanarak SUM CASE:

  SELECT 
 DISTINCT(p.`ProductID`) AS ProductID,
 SUM(IF(p.`PaymentMethod`='Cash',Amount,0)) AS Cash_,
 SUM(IF(p.`PaymentMethod`='Check',Amount,0)) AS Check_,
 SUM(IF(p.`PaymentMethod`='Credit Card',Amount,0)) AS Credit_Card_,
 SUM( CASE PaymentMethod 
   WHEN 'Cash' THEN Amount
   WHEN 'Check' THEN Amount
   WHEN 'Credit Card' THEN Amount
   END) AS Total
FROM
 `payments` AS p 
GROUP BY p.`ProductID`;

SQL FIDDLE: http://www.sqlfiddle.com/#!9/23d07d/18

Result and Table view


1
2017-11-20 09:49